SOWS

Stichting voor Onderzoek naar en vorming in het Wetenschappelijk Socialisme

Activiteiten overzicht (immer in opbouw)

Eerste publikaties

In 1983 steunde wij de publicatie van de historicus Wim Bot
Uitgeverij Syndikaat, 196 pagina's

Tegen Fascisme, Kapitalisme en Oorlog
Het Marx-Lenin-Luxemburg Front, juli 1940- april 1942

Dit boek gaat over de eerste links socialistische verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog o.l.v. het oud Tweede kamerlid Henk Sneevliet. Sneevliet heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse vakbeweging, bij de oprichting van de communistische beweging in Indonesië en de eerste communistische beweging in China. In Shanghai in het museum van de CPC wordt uitvoerig aandacht aan hem besteed.

De gehele leiding wordt op 13 april 1942 in concentratiekamp Amerfoort door de Fascistische bezetter geexecuteerd. Nog jaarlijks is er een herdenkingsbijeenkomst van Sneevliet Herdenkingscomité. Voor een artikel over dit comité zie Grenzeloos
---

In 1986 verscheen er een vervolg van de hand van Wim Bot over de groepen die daarna het verzet voortzetten
Generaals zonder Troepen, Het Comité van Revolutionair Marxisten, zomer 1942- mei 1945

Uitgeverij Syndikaat. Ook met steun van het Prins Bernhard Fonds en De Centrale Levensverzekering N.V.

--

Activiteiten met het IIRE 2007-2011 in samenwerking met het International Institute for Research and Education (IIRE)

Voor details ga naar de website www.iire.org

Internationale conferentie ter gelegenheid van de 70 jarige sterfdag van Antonio Gramsci: 8 december 2007:

Een serie lezingen over de relevante van het Marxisme in de moderne tijd:

Returns of Marxism periode 2007/2008:

Returns of Marxism periode 2008/2009:

IIRE - Internationaal Ecologie seminar 22 - 26 februari 2008

Palestina seminar: 2009

Vrouwen seminar: 11-15 juli 2009

LGBT seminar: juli 2009

Economie seminar: 2-4 oktober 2009

Global Justice School 18 nov.- 19 dec. 2009

Erik Swyngedouw on David Harvey and geographical materialism. Lezing 28 oktober 2010

The radical left in Indonesia. Lezing door Paulus Suryanta Ginting 10 juni 2010

The Queer politics of Migration . Lezing Nicholas De Genova. 15 juni 2010

The meaning and relevance of a socialist humanisme. Lezing door Christoph Jünke. 27 september 2011

Jongerenschool augustus 2011

IIRE host LGBT- Cuban evening event. 24 oktober 2011

2de Economy seminar 18-20 november 2011

Global Justice School 2011

Verslag activiteiten 2012

Manila Project: Asian Global Justice School (14 juli tot 3 augustus)
Het steunen van het IIRE Manila is een van de hoofdlijnen van de SOWS. De SOWS steunde de Filipijnse zusterorganisatie van het IIRE dit jaar bij het organiseren van de Asian Global Justice School. Eenentwintig activisten uit het gehele Aziatisch Pacifisch gebied kwamen voor drie weken bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit was het vierde jaar dat het IIRE Manila met hulp van de SOWS een dergelijke bijeenkomst organiseerde.

Ecosocialist School (24 november tot 15)
Zoals elk jaar steunde de SOWS de Ecosocialist School van het IIRE Amsterdam. Gedurende drie weken kwamen van over wereld sociale activisten samen voor educatie in nieuwe ontwikkelingen in sociale theorie, het uitwisselen van ervaringen en het creëren van een netwerk.

Youth School (20 – 31 augustus)
De jaarlijkse jongerenschool heeft een vergelijkbare opzet als de Ecosocialist school maar is geheel gericht op jongeren tot 27 jaar.

Vrouwenseminar (13 tot 18 juli)
In 2012 vond er ook weer een vrouwenseminar plaats. In tegenstelling tot de andere educatieve bijeenkomsten die dit jaar gesteunde werden, richt het vrouwenseminar zich geheel op de ontwikkeling van feministische theorie en praktijk. Dit jaar richtte het seminar zich op discussie over de bestrijding van prostitutie en de invloed van religie op de levens van vrouwen.

Seminar Daniel Bensa ïd (12-13-14 januari)
In 2010 overleed Daniel Bensaïd, een van de belangrijkste Franse marxistische filosofen en een goede vriend van de SOWS en het IIRE. In 2012 hielp de SOWS een seminar in het IIRE over zijn werk mogelijk te maken. Activisten en theoretici presenteerden papers over zijn werk en discussieerden over de relevantie van Bensaïd's denken voor emancipatoire bewegingen. Op basis van dit seminar werd het boek 'Daniel Bensaïd. L'intempestif' (La Découverte, 2012) geplubiceerd.

Project Grenzeloos (tot en met juni 2013)
Het blad Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinige plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Het ondersteunen van de publicatie van het blad Grenzeloos is jarenlang een van de hoofdlijnen van de SOWS geweest. In 2012 besloot de redactie van Grenzeloos de publicatie van de papieren uitgave te staken en zich te concentreren op de internet-site. Dit zal in 2013 geimplementeerd worden. Daarmee komt volgend jaar een einde aan dit aspect van de samenwerking SOWS en Grenzeloos maar we kijken naar manieren om de samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Verslag activiteiten 2013

Manila Project: Asian Global Justice School (4 juli tot 25 juli)
Het steunen van het IIRE Manila is een van de hoofdlijnen van de SOWS. De SOWS steunde de Filipijnse zusterorganisatie van het IIRE dit jaar weer bij het organiseren van de Asian Global Justice School. Twintig activisten uit het gehele Aziatisch Pacifisch gebied kwamen voor drie weken bij elkaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit was het vijfde jaar dat het IIRE Manila met hulp van de SOWS een dergelijke bijeenkomst organiseerde.
In samenwerking met de University of the Philippines organiseerde het IIRE Manila een tweedaags seminar over de politieke ontwikkelingen in China sinds het Mao tijdperk op 3 en 4 juli dat ook als inleiding op de bovengenoemde school fungeerde.

Youth School (20 – 31 augustus)
De jaarlijkse jongerenschool heeft een vergelijkbare opzet als de Ecosocialist school maar is geheel gericht op jongeren tot 27 jaar. Net zoals bij de Ecosocialist School komen deelnemers uit alle continenten.

Vrouwenseminar (13 tot 18 juli)
In tegenstelling tot de andere educatieve bijeenkomsten die dit jaar gesteunde werden, richt het vrouwenseminar zich geheel op de ontwikkeling van feministische theorie en praktijk. Dit jaar richtte het seminar zich op discussies over multiculturalisme, ecologie en seksueel geweld tegen vrouwen.

Ecosocialist School (24 november tot 15 december)
De Ecosocialist School van het IIRE Amsterdam is elk jaar een van voornaamste activiteiten die de SOWS steunt. Gedurende drie weken kwamen van over wereld sociale activisten samen voor educatie in nieuwe ontwikkelingen in sociale theorie, het uitwisselen van ervaringen en het creëren van een netwerk.

Project Grenzeloos (tot en met juni 2013)
Het blad Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinige plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Het ondersteunen van de publicatie van het blad Grenzeloos is jarenlang een van de hoofdlijnen van de SOWS geweest. In 2012 besloot de redactie van Grenzeloos de publicatie van de papieren uitgave te staken en zich te concentreren op de internet-site. Dit zal in 2013 geimplementeerd worden. Daarmee kwam dit jaar een einde aan dit aspect van de samenwerking SOWS en Grenzeloos maar we kijken naar manieren om de samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Verslag activiteiten 2014

In 2014 heeft de SOWS de volgende activiteiten ondersteund:

Derde economie seminar
Op 14, 15 en 16 februari vond op het IIRE in Amsterdam het derde economie seminar plaats.
Rond de dertig deelnemers namen deel aan dit seminar dat zich concentreerde op de impact van de economische recessie sinds 2008 op ontwikkelingslanden en de mogelijkheden voor ecologisch duurzaam herstel. Het seminar leidde tot de publicatie van de volgende papers als deel van reeks Working Papers van het IIRE: zie http://iire.org/en/resources/working-papers.html
N° 38 The power of financial capital and its links with productive capital, François Chesnais.
N° 37 Tendencies, triggers and tulips, Michael Roberts.
N° 36 La mondialisation de l´industrie automobile en 2013, Jean-Claude Vessilier.

Asia Women's Forum
In juli 2014 organiseerde het IIRE Manila met steun van de SOWS het Asia Women's Forum on Climate Justice aan de University of the Philippines, Quezon City. Meer informatie over dit seminar is te vinden op de website van het IIRE Manila: http://www.iiremanila.org.

Zesde Asian Global Justice School
In juli 2014 ondersteunde de SOWS de organisatie van de zesde Asian Global Justice School, in Manila, Filipijnen. Meer dan 20 deelnemers namen deel aan deze drieweekse scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten. Op de website van het IIRE Manila zijn enkele indrukken van deze bijeenkomst gepbliceerd.

Vijfde LGBT-seminar
In juli 2014 ondersteunde de SOWS het vijfde LGBT-seminar op het IIRE in Amsterdam. Dit seminar maakte een balans op van de beweging voor het homohuwelijk en besprak de instrumentalisering van homo-rechten door rechts.

Youth School
In augustus 2014 vond in Amsterdam de jaarlijke Youth School plaats. Aan deze tiendaagse cursus in politieke theorie namen 18 jonge activisten deel.

Boeken
In 2014 ondersteunde de SOWS verder de publicatie van twee boeken; een Engelse vertaling van Éric Touissant's "Bancocratie" en de bundel "Returns of Marxism. Marxist theory in a time of crisis" (red. Sara R. Farris). Beide boeken verschijnen in 2015.

Grenzeloos
Ook in 2014 hebben wij de website Grenzeloos gesteund en liep de samenwerking uitstekend.

Verslag activiteiten 2015

Zevende Asian Global Justice School
In juni 2015 organiseerden we weer in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manila http://www.iiremanila.org/ de "Asian Global Justice School". Dit was de zevende editie van deze scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten, gericht op (zuidoost) Azië. Dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Sri Lanka, Japan, en Bangladesh

Youth School
In augustus 2015 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor merendeels Europese jongeren. Dit jaar namen er 22 mensen deel.

Vrouwenseminar
In juli 2015 vond van 4 tot 8 juli weer een vrouwen-seminar plaats. Dit keer waren de zwaartepunten de organisatie van autonome vrouwenbewegingen en het verdiepen van de marxistische theorie van vrouwenonderdrukking.

Ecosocialist School
Onze voornaamste activiteit in 2015 was de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam van 20 november tot 10 december. Veertien deelnemers uit Kameroen, Haïti, de Verenigde Staten, Denemarken, Indonesie, Mexico, Colombia, België, Sri Lanka, Spanje en Mali volgenden deze cursus in politieke theorie voor activisten.

Openbare bijeenkomsten
Daarnaast faciliteerde SOWS de organisatie van een reeks publieke bijeenkomsten in het IIRE Amsterdam over o.m. de Armeense genocide, de strijd van vluchtelingen in Nederland, en de politieke situatie in Egypte onder maarschalk Sissi.

Grenzeloos
Ook in 2015 hebben wij de website Grenzeloos gesteund en liep de samenwerking uitstekend.

Boeken
Dit jaar waren wij in staat vierboekuitgaven te ondersteunen:

De Franse uitgave van Nationaliteit en Klassenstrijd in België, een bundel artikelen van Ernest Mandel, getiteld Nationalité et lutte de classe en Belgique 1958 - 1973.

De Franse uitgave van Women's Liberation & Socialist Revolution: Documents of the Fourth International, getiteld Libération des Femmes & Révolution Socialiste.

De bundel Unity and Strategy. Ideas for revolution. The transitional program for socialist revolution and other writings, een verzameling klassieke teksten over socialistische strategie.

De bundel The Far Right in Europe, een verzameling essays over nieuwe radicaal-rechtse partijen in Europa.

Verslag activiteiten 2016

Achtste Asian Global Justice School
In juni 2016 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla (http://www.iiremanila.org) de jaarlijkse "Asian Global Justice School". Dit was de achtste editie van deze scholingsbijeenkomst voor progressieve activisten, gericht op (Zuidoost) Azië. Dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Japan en Pakistan. De cursus ging gepaard met een seminar op de University of the Philippines, Manilla, over het thema van opkomend Islamitisch fundamentalisme in Zuid- en Zuidoost Azië.

HLBTIQ-seminar
Van 6 tot 10 augustus vond in het IIRE Amsterdam met steun van SOWS het zesde Homo-Lesbo-Bi-Trans-Intersex-Queer seminar plaats. Deze seminars zijn een gelegenheid voor linkse HLBTIQ-activisten om samen strategieën uit te werken en ervaringen te bespreken. Het zwaartepunt dit jaar lag op de thema's van 'pink-washing' en homonationalisme. Er waren twintig deelnemers uit Libanon, Brittannië, Palestina, Brazilië, Mexico, Indonesië, Australië, Portugal, Frankrijk en Nederland.

Youth School
In augustus 2016 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor merendeels Europese jongeren. Er namen 21 personen deel, afkomstig uit Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Brittannië, Canada, Mexico, en Pakistan.

Ecosocialist School
Onze voornaamste activiteit in 2016 was de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam van 18 november tot 9 december. Er waren 22 deelnemers, afkomstig uit Europa, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigden Staten en Afrika.

Grenzeloos
Ook in 2016 steunden wij de website Grenzeloos.org

Boeken
In 2016 ondersteunden wij de uitgave van de bundel 'October 1917 - Workers in Power' en van het boek 'Feminisme. Een nieuw begin' van Evie Embrechts.

Verder presenteerden medewerkers van het IIRE met steun van SOWS papers op de jaarlijkse conferentie in Londen van het tijdschrift Historical Materialism. Verder bracht het IIRE in 2016 een collectie geluidsopnamen van onze in 2010 overleden fellow Daniel Bensaïd online.

Verslag activiteiten 2017

Negende Asian Global Justice School
In juni 2017 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla (http://www.iiremanila.org) de jaarlijkse 'Asian Global Justice School'. Dit was de negende editie van deze drie weken lange scholingsbijeenkomst voor activisten, gericht op (Zuidoost) Azië. Ook dit jaar was er een twintigtal deelnemers uit de Filipijnen, Indonesië, Japan en Pakistan. De cursus ging gepaard met een seminar op de University of the Philippines, Manilla, waar de groeiende invloed van China in de regio centraal stond.

Feminisme-seminar
In juli organiseerden het IIRE en SOWS een internationaal feminisme-seminar. Er waren 27 deelnemers, uit Argentinië, België, Brazilië, Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Libanon, Mexico, Nederland, de Filipijnen, Portugal, Spanje en Turkije. Onderwerp van dit seminar was de nieuwe golf van feministische mobilisaties, zoals de 'Women's March' in de Verenigde Staten, protesten tegen 'feminicide' in Latijns-Amerika en voor reproductieve rechten.

Youth School
In augustus 2017 organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse Youth School, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor jonge activisten. Er namen 21 personen deel, afkomstig uit Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Brittannië, Mexico, en Algerije.

Ecosocialist School
In 2017 vond opnieuw de jaarlijkse Ecosocialist School in Amsterdam plaats. Er waren 23 deelnemers, afkomstig uit Europa, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Afrika.

Grenzeloos
Ook in 2017 steunden wij de website Grenzeloos.org.

Boeken
In 2017 steunde SOWS de uitgave van twee boeken; 'Revolutionary Democracy', van Soma Marik, in samenwerking met het Amerikaanse Haymarket Books, en 'We the Indians', van Hugo Blanco, in samenwerking met Merlin Press en Resistance Books. Beide boeken zijn begin 2018 uitgekomen.

Lezingen
In november organiseerde het IIRE met steun van SOWS het seminar 'October 1917: Emancipation and self-organization in the Russian Revolution'. Hier spraken Catherine Samary uit Frankrijk, Peter Drucker uit Nederland, Paul Le Blanc uit de Verenigde Staten, en Konstantin Kharitonov uit Rusland over verschillende aspecten van de Russische revolutie. Geluidsopnames van de lezingen zijn beschikbaar via www.iire.org. In september organiseerde het IIRE in samenwerking met SOWS een lezing van Aaron Benanav over automatisering en de toekomst van arbeid. Ook hiervan is een opname beschikbaar via www.iire.org.

Verslag activiteiten 2018

Tiende Asian Global Justice School
In juni 2018 organiseerden we in samenwerking met onze Filipijnse zusterorganisatie IIRE Manilla de jaarlijkse 'Asian Global Justice School'. Dit was de tiende editie van deze drie weken lange scholingsbijeenkomst voor activisten, voornamelijk gericht op (Zuidoost) Azië.
Het netwerk van deelnemers aan deze scholingsbijeenkomst wordt steeds verder uitgebreid en dit jaar waren er 20 deelnemers deelnemers uit de Filipijnen, Bangladesh, Japan, Pakistan, en Nepal.
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van 'Mei '68' werd op de University of the Philippines een seminar georganiseerd met onder andere IIRE fellow Pierre Rousset.

HLBTIQ-seminar
In juli organiseerden het IIRE en SOWS een internationaal seminar voor HLBTIQ activisten. Er 25 deelnemers uit Turkije, Belgie, Denemarken, Mexico, Brazilië, Zwitserland, de Filipijnen, Italie, Argentinië, Spanje, Nederland en Frankrijk. Centraal stond de strijd voor de rechten van transgenders. Deze seminars vinden elke twee jaar plaats en dit was de zevende editie.

Youth School
In augustus 2018 vond de de jaarlijkse Youth School plaats, een tiendaagse scholingsbijeenkomst voor jonge activisten. Er waren 24 deelnemers, uit Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, Italie, Belgie, Argentinie, de Verenigde Staten, Brazilië en Spanje.

Ecosocialist School
In november en december vond onze belangrijkste scholingsbijeenkomst plaats, de jaarlijkse Ecosocialist School. Dit jaar namen 23 activisten deel aan deze drieweekse cursus. Deelnemers kwamen uit Brazilië, de Verenigde Staten, Colombia, Argentinië, Marokko, Zwitserland, Nederland, Spanje, België en Denemarken.

Grenzeloos
Ook in 2018 steunden wij de website Grenzeloos.org.

Boeken
In 2018 steunde de SOWS de verspreiding van 'Revolutionary Democracy', van Soma Marik, uitgegeven in samenwerking met het Amerikaanse Haymarket Books, en 'We the Indians', van Hugo Blanco, uitgegeven in samenwerking met Merlin Press en Resistance Books.
Ook steunde de SOWS de Engelse vertaling van het boek Per una storia della IV internazionale van Livio Maitan. Dit boek zal in 2019 uitkomen.
Daarnaast werd de laatste hand gelegd aan een heruitgave van de bundel 'Understanding Auschwitz. Marxism after the Holocaust' van Enzo Traverso welke begin 2019 uit zal komen.

Lezingen
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de oprichting van de Vierde Internationale nam het IIRE deel aan de organisatie van een publieke bijeenkomst met als spreker onze fellow Michael Löwy. Een opname van zijn bijdrage is verkrijgbaar op de IIRE website.
Op 30 maart organiseerden we een publieke bijeenkomst met als thema The Left and social movements in Trump's USA. Naast de historicus en activist Paul Le Blanc sprak onze fellow Peter Drucker. Opnames van beide bijdragen zijn te vinden op de IIRE website.

Overige activiteiten
Gedurende 2018 faciliteerde het IIRE verschillende discussie-bijeenkomsten georganiseerd door de groep 'Links naar Links'. Verder hebben we onze website bijgewerkt om onze publicaties en geluidsopnames makkelijker vindbaar te maken. Gedurende 2017 ontvingen we enkele substantiële donaties voor onze bibliotheek. Onze bibliothecaris werkt verder aan het bijwerken van onze digitale catalogus.

Geplande activiteiten 2019

In 2019 zullen wij weer onze reguliere activisten organiseren: een Ecosocialist School, Youth School and Asian Global Justice. Verder zal in de zomermaanden weer een feminisme-seminar plaatsvinden. Geplande publicaties in 2019 omvatten een nieuw boek van onze fellow Catherine Samary, een bundel over religieuze bewegingen en fundamentalisme en een boek over ecosocialisme..

 

Terug