SOWS

Stichting voor Onderzoek naar en vorming in het Wetenschappelijk Socialisme

Postbus 1962, 1000 BZ Amsterdam
Email: sows [ad] wetenschappelijksocialisme [dot] nl
Website: http://www.wetenschappelijksocialisme.nl/

Bankgiro: 103 9161 (ING)
Kamer van Koophandel Amsterdam: 4120 2155
RSIN/Fiscaal nummer: 0086.21.937

IBAN: NL55 INGB 0001 0391 61
BIC: INGBNL2A


De SOWS opgericht in 1982 en heeft als doel:
Het behartigen van de geestelijke en culturele belangen van diegenen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun arbeidsinkomen of van een sociale uitkering en wel door het doen van studie en onderzoek naar en het geven van voorlichting over de mogelijkheden en middelen tot afschaffing van het kapitalistische systeem en de vestiging van een democratische socialistische samenleving.

De SOWS is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Voor een kort overzicht van projecten (onder constructie) zie de volgende pagina

Voor verdere formele/officiele zaken zie verder


Hoofdlijnen van onze activiteiten

De SOWS heeft in haar bestaan een groot aantal scholings- en discussiebijeenkomsten gesteund. Ook steunt zij publicaties. De werkwijze van de SOWS is stimulerend, redigerend en organiserend. In al onze activiteiten proberen wij nauw samen te werken met organisaties die ons doel dichterbij kan brengen. Onze kracht is met name de inhoudelijke component en de kracht om initiatieven en activiteiten inhoudelijk te begeleiden. De laatste jaren werken wij met name samen met de volgende organisaties.

International Institute for Research and Education (IIRE)

Het IIRE is een in België geregistreerde koninklijk goedgekeurde internationale wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk. Sinds enige jaren vinden alle activiteiten van het IIRE plaats via haar Amsterdamse vestiging aan de Lombokstraat 40, 1094 AL te Amsterdam. Al meer dan 25 jaar is de IIRE een motor voor internationale scholings- en studieactiviteiten op alle emancipatoire gebieden en internationale solidariteit. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.iire.org .

De SOWS heeft als doelstelling ten aanzien van het IIRE:
- Het beschikbaarstellen van studie- en/of reisbeurzen voor deelnemers van ex-koloniale landen naar bijeenkomsten.
- Het co-financieren en mede organiseren van conferenties, scholingscycli, seminars, enz. binnen de doelstelling van de stichting.
- Het mede uitgeven van studies en andere publicaties, hetzij door sponsering, hetzij door op te treden als uitgever.
- Het helpen opbouwen van nieuwe vestigingen van het IIRE in andere landen.

Sinds 2008 wordt er in Manila op de Filipijnen een zusterorganisatie van het IIRE opgebouwd. Dit zeer succesvolle initiatief om in het Aziatisch Pacifisch gebied een onderzoeks- en scholingsinstituut op te bouwen is nu een van onze centrale activiteiten. Kijk op: http://www.iiremanila.org/index.php/home voor alle informatie.

Ook in Islamabad, Pakistan wordt nu hard gewerkt om een IIRE op te richten.

Door de toenemende activiteiten en de verdere internationalisering heeft het bestuur besloten om Drs. Alex de Jong vanaf 1 juli 2013 aan te stellen als programmadirecteur. Alex is afgestudeerd historicus en werkte eerder bij solidariteitsfonds XminY. De programmadirecteur werkt nauw samen met IIRE Amsterdams en IIRE Manila bij het ontwikkelen van scholingsprogramma's en het voorbereiden van publicaties.

 

Grenzeloos

Het blad Grenzeloos is binnen Nederland een van de weinigen plekken waar op een open en solidaire wijze politieke discussie over socialistische politiek plaatsvinden. Dit belangrijke en succesvolle blad is de tweede prioriteit van de SOWS. Wij steunen Grenzeloos en haar netwerk van gelijkaardige bladen financieel en inhoudelijk. . In 2013 besloot de redactie van Grenzeloos de publicatie van de papieren uitgave te staken en zich te concentreren op de internet-site. Daarmee kwam dit jaar een einde aan dit aspect van de samenwerking SOWS en Grenzeloos maar we kijken naar manieren om de samenwerking in de toekomst voort te zetten.

Steun de activiteiten finnacieel van de SOWS via Paypal!